גלריה

בית חרושת

אזור המפעל

בית חרושת

חדר ישיבות

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

סדנה

בית חרושת

100% בדיקה

בית חרושת

100% בדיקה

בית חרושת

מַחסָן